Vzdělání

Vůz budoucnosti

Automobil je jeden z několika dopravních prostředků. Je dvoustopá osobní či nákladní. A teď bych Vám…