Pohyb vozidel lze sledovat specializovaným softwarem


Satelitní sledování vozidel se aplikuje především ze dvou důvodů. Buď je to obava z krádeže, anebo důvodné podezření zneužívání služebních vozů pro soukromé účely. Monitoring pohybu může také vyhodnocovat aktuální dopravní situace, zácpy na silnicích, rychlost provozu na dálnici a porušování dopravních předpisů (povolené rychlosti, zákazu vjezdu, zákazu parkování apod.) Je to jakási obdoba letecké černé skříňky, která zaznamenává údaje prostřednictvím GPS přijímače, který v pravidelných časových úsecích komunikuje pomocí modemu se serverem, kde se nachází softwarové vybavení. Jeho cílem je poskytovat informace v reálném čase, zaznamenávat historii sledování a spolupracovat s dalšími aplikacemi na podobné bázi, většinou v chytrých telefonech, tabletech, či v notebooku.

auto

Možnosti satelitního sledování

  • V první řadě jde o sledování pohybu pohyblivých předmětů, tedy v tomto případě motorových vozidel, v reálném čase, a to 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Teoreticky by bylo možno instalovat zařízení i na motocykly nebo jízdní kola.
  • Zařízení monitoruje rychlost vozidla a lze tedy tímto způsobem odečítat v reálném čase i překročení rychlosti.
  • Zobrazuje se každý vjezd a výjezd ze střežených prostor.
  • Sledování umožňuje zjistit parkovací místa, vyhodnotit průběh trasy, a to zpětně v různém časovém horizontu a pro různě dlouhé časové úseky.
  • Majitel sledovaného vozu je ihned upozorněn na jeho využívání, tedy i v případě neoprávněné (černé) jízdy nebo odcizení vozu.
  • Pohybující se automobil, kolo, motocykl lze zanést do podrobné mapy a zachytit satelitní snímky dané oblasti. Poloha se uvádí s přesností několika metrů.

automobiliy

  • Lze vést elektronickou evidenci – knihu jízd, odpadá tedy nepřesný papírový protokol, navíc častokrát záměrně falšovaný.
  • Systém je takřka bezporuchový, je velmi rychlý a spolehlivý a pracuje při extrémních povětrnostních vlivech, rozsah provozních teplot je od -35 do + 40 stupňů Celsia.
  • Upozornění o pohybu vozidla lze nastavit pružně dle pohybu v různých lokalitách, máte tedy přehled o krádeži, odtahu auta, případně o překročení státních hranic.